Beskrivelse: savskåret tømmer og brædder produceret i lærk.

Trækvalitet: Sunde friske knaster, og små døde knaster er tilladt, så længe det ikke får indflydelse på styrken.
Overfladen skal være skarpkantet, hvis der ikke fremgår andet af ordreseddel.
Tværsnittet af revner og sprækker i overfladen må ikke overstige 5 % af træets dimension.
Der må ikke forekomme råd eller skader i overfladen.
Harpikslommer er tilladt.
Brædder og tømmer skal være pæn lige, og der må ikke forekomme kastninger eller vrid, med mindre andet er aftalt.

Tolerancer:     Længde + 100 mm.

Bredde og tykkelse + 2 mm.—0 mm.

Vrid/Pilhøjde <20 mm. Pr. meter.